Poděkování

Za spolupráci děkujeme:

 

Jardovi Kozákovi za pomoc v roce 2011, a tím pádem i nechtěně v roce 2012 :-)

Vaškovi Görnerovi za poskytnutí svého účtu na pluginu pro zakládání turnajů

Davidu Němcovi za pomoc s kontrolou zkracování